ROZVÁDĚČE - NN

Firma disponuje vlastní elektrodílnou k výrobě  elektro-rozváděčů nn, primárně pro vlastní  el. montážní zakázky, sekundárně pro ostatní zákazníky z řad  menších elektromontážníků a individuálních stavebníků. Prostory a vybavení umožňují  výrobu rozváděčů od bytových, přes podružné, el.měrové až po větší skříńové rozváděče stavebních instalací ( tz. netechnologické )

Rozváděče sestavovány z certifikovaných komponentů běžně dostupných výrobců (Schrack, Hager, Moeller, Noark apod.), zajišťujících provozní spolehlivost ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, podle požadavků zákazníků na technický standard a dohodnutou cenovou úrověň.  

NABÍDKA VÝROBY:                                         [oprávnění .pdf]

  • bytové rozvodnice
  • el.měrové rozváděče
  • rozváděče JOP, PEJ apod.
  • kompenzační rozváděče
  • ovládací a zásuvkové skříně 
  • skříňové rozváděče    ( bez atyp.zámečnických konstrukcí a lakování ) 

FOTO:                                                       

       

     rozváděč Tachov RB                                                       rozváděč Manětín RČOV

                               

 Máme nízké výrobní náklady,  neváhejte, vyzkoušejte.