ROZVÁDĚČE - NN

Firma disponuje vlastní elektrodílnou k výrobě  elektro-rozváděčů nn, primárně pro vlastní  el. montážní zakázky, sekundárně pro ostatní zákazníky z řad  menších elektromontážníků a individuálních stavebníků. Prostory a vybavení umožňují  výrobu rozváděčů od bytových, přes podružné, el.měrové až po větší skříńové rozváděče.

Rozváděče sestavovány z certifikovaných komponentů běžně dostupných výrobců (Schrack, Hager, Moeller, Noark apod.), zajišťujících provozní spolehlivost ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, podle požadavků zákazníků na technický standard a dohodnutou cenovou úrověň. 

 

NABÍDKA VÝROBY:                                         [oprávnění .pdf]

  • bytové rozvodnice
  • el.měrové rozváděče
  • rozváděče JOP, PEJ apod.
  • kompenzační rozváděče
  • ovládací a zásuvkové skříně 
  • skříňové rozváděče    ( bez atyp.zámečnických konstrukcí a lakování )

 

FOTO:                                                       

       

     rozváděč Tachov RB                                                       rozváděč Manětín RČOV

 

ZÁKL. PODKLADY VAŠÍ  POPTÁVKY:                                     [stáhnout .pdf]

 

 Máme opravdu nízké  výrobní náklady, neváhejte, vyzkoušejte.    

 Volejte  Tel. 603 233 258  mailujte:  jiri.polach@eci.cz