ELEKTROMONTÁŽE - NN

V září 2019 firma ukončila elektromontážní činnost a rozprodává nepotřebné vybavení a el.instalační materiál.