REFERENCE

Firma ve své více jak 26 leté podnikatelské činnosti provedla mnoho el.montážních zakázek pro rozličné investory, viz výběr z nich.

R E A L I Z O V A N É   D Ř Í V Ě J I :

       

   P O Z D Ě J I :              
 Typ  Místo realizace           Investor                                                          Termín      Cena el.             
 zakázky Zakázka  VDS zakázky  Zást. VDS   Telefon dokončení  cca  CZK    
                 
Obch. centra  Sokolov   Kaufland ČR             
  Kaufland  fa Niersberger Instalace ing.Minář     777700001  02_2000      3.500.000  » FOTO
                 
  Plzeň   Kaufland ČR             
  Kaufland-McDonalds fa Niersberger Instalace  ing.Minář   777700001  11_2000  7.000.000  » FOTO
                 
LS, hotely  Karlovy Vary  LS Thermal             
  LS Thermal  fa Průmstav Praha  p.Bešťák  602266760  2001-03     4.300.000  » FOTO 
                 
  Karlovy Vary  Hotel F.Zawojski            
  Hotel F.Zawojski    fa Baustav K.Vary        p.Palivec  723835495  02_2008    7.200.000  » FOTO 
                 
Byt.domy, RD  Karlovy Vary  Residence Vyhlídka              
  Residence Vyhlídka   fa Baustav K.Vary  p.Palivec  723835495  08_2007    3.900.000  »  FOTO
                 
  Karlovy Vary  Residence Triplex             
  Residence TRIPLEX  fa Baustav K.Vary  p.Palivec  723835495  07_2010    3.900.000  » FOTO
                 
     pan Marek EBEN             
  RD1  Háje u K.Varů  fa Průmstav Praha p.Bešťák  602266760  09_2003       400.000    
  RD2  Háje u K.Varů fa Westermaier  p.Bešťák  602266760  09_2009       300.000  » FOTO
                 
Komerční obj. ACI Praha Běchovice fa ACI autocomponents  ing.Pleskač  602345834 04_2008    4.800.000  » FOTO
                 
Různé Karlovy Vary  Vřídelní sůl            
   Vříd.sůl-výrobna fa Stasko Plus K.Vary  p.Mikulášek   608454189    04_2011      900.000  » FOTO 
                   
  Karlovy Vary Toyota EDER            
  Autosalon Toyota  fa Lajka Kynšperk p.Všetečka 777560886  02_2013    1.200.000  » FOTO
  rozšíření o Lexus fa MVPSTAV K.Vary p.Stránský 739579027 01_2018  1.000.000  » FOTO
                 
  Karlovy Vary  Hotel Ambiente            
  Apartmánový dům fa Skanska Praha ing.Kadlec 737256250 02_2017   2.000.000  » FOTO
                  
  A K T U Á L N Ě :              
  Karlovy Vary Ladara            
  Ag. domácí péče fa Zistav p.Havel L. 602594452  08_2018  600.000   » FOTO