ROZVÁDĚČE - NN

Firma disponuje vlastní elektrodílnou k výrobě  elektro-rozváděčů nn, primárně pro vlastní el. montážní zakázky, sekundárně pro ostatní zákazníky z řad  menších elektromontážníků a individuálních stavebníků. Prostory a vybavení umožňují  výrobu rozváděčů od bytových, podružných, el.měrových až po větší skříńové rozváděče stavebních instalací.  ( tz. netechnologických )

Rozváděče sestavovány z certifikovaných komponentů běžně dostupných výrobců (Schrack, Hager, Moeller, Noark apod.), zajišťujících provozní spolehlivost ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, podle požadavků zákazníků na technický standard a dohodnutou cenovou úrověň.  

NABÍDKA VÝROBY:                                      »   oprávnění .pdf

  • bytové rozvodnice
  • el.měrové rozváděče
  • rozváděče JOP, PEJ apod.
  • kompenzační rozváděče
  • ovládací a zásuvkové skříně 
  • skříňové rozváděče    ( bez atyp.zámečnických konstrukcí a lakování ) 

FOTO:                                                       

       

     rozváděč Tachov RB                                                       rozváděč Manětín RČOV